بسمه تعالی      اداره آموزش وپرورش هریس

               امتحان عربی (2)  رشته : تجربی وریاضی فیزیک در خرداد ماه (93 – 2 9)

 

    نام ونام خانوادگی :................  دبیرستان:............  مدت امتحان : 80 دقیقه    تاریخ امتحان :.........

 

 

للترجمة : ( ترجمه )

 

الف – اللهم َ أَ لهِمنا طاعَتکَ وجَنِّبنا معصیتک َ.

 

ب – لا تَقُلْ أصلی وفصلی أبَداً        إِنّما أصلُ الفتی ما قَد حَصَلْ

 

ج – وإنْ جاهَداکَ لِتُشرِ ک بی ما لیسَ لکَبه عِلمٌ فلا تُطِعهما .

 

 

د – نَعَمْ ! هذه هیَ شَریعَةُ الحَیاةِ: عملٌ وکدحٌ ونَصَبٌ وعناءٌ یعقِبُها نعیمٌ ورفاهٌ وراحَةٌ وهَناءٌ .

 

ه –أَ نْبَتتْ مِنْ کُلِّ زَوجٍ بَهیجٍ .

 

و –إنْ تَشْعُرَ النَّملةُ بالرّطوبَةِ تُخْرِجُ الحبوبَ إلی سَطحِ الأرضِ .

 

تَرجمْ اللغاتْ :  1 –الرملیّ : ( بالفارسیة)                      2 – مرز : ( بالعربیة )

 

 

                  3 – عَناءٌ : ( المتضاد)                         4 – یاسَمین: کِنایَةِ عَن ...............

 

لِلْتَعریبْ : ( به عربی برگردانید )

 

                   1 -    «  ساعت چهارم »      2 - « برای کسی که کار نمی کند هیچ بهشتی وجود ندارد»  

 

 

 

 

 

عَین الترجمة الصَحیحَةَ :( ترجمه صحیح را مشخص کنید )

 

الف – لا یَکونُ الشُجاعُ فَخوراً .

 

1 – شجاع فخر فروش نیست Ó  2 – شجاع فخر فروش نمی باشدÓ

 

 

ب – فَلْیَعبُدوا رَبَّ ذا البیتِ .

 

    1–پس باید صاحب این خانه را عبادت کنند Ó

 

    2 – پس باید صاحب این خانه را عبادت کنید !Ó

 

 

     ج– دَخَلَ علیهم رَجُلٌو هو ذووَجْهٍ أسْمَرَ وَ کَفّینِ خَشِنَتَیْنِ .

 

     1 –مردی وارد شد که دارای چهره گندم گون ودستانی زبر وخشن داشت Ó

 

     2 – مردی بر آنان وارد شد که دارای چهره گندم گون ودستانی زبر وخشن بود Ó