ردیف

بسمه تعالی

اداره آموزش پرورش هریس

سوالات امتحا نی عربی (1)در دی ماه   (  92   -91   )                     مدت امتحان :70دقیقه

نام ونام خانوادگی ..................     مقطع: اول دبیرستان                    تاریخ امتحان :  

1-

ترجم العبارات التا لیة إلی الفا رسیّة:

الف – قوّ علی خدمتکَ جَوارحی     واشدُد علی العزیمَةِ جوانِحی

ب- جاد اُویسٌ فی معرکةِ صفینِ فوقع علی الأرضِ شهیداً .

ج- القُرانُ هو الدلیلُ یُرشِدُ إلی خیرِ سبیلٍ .

د- أیها الحارس إدفع لهم دیناراً مِن الذهبِ.

ه- جلسَ علی الأرضِ قَلقاً ونظرَ إلی السماءِ.

و- نحنُ إجتمعنا هنا لتکریمِ تلمیذٍ مثالیٍ.

 

2-

للمفردات:

پیرزن (بالعربیة)............ غداً (بالفارسیة)..........النذیر (المتضاد)...............نَجدة(المرادف)

 

3-

للتعریب:

درختان سبز برگهای لطیفی دارند

4-

إنتخب الترجمة الصحیحة:

 

 

 

الف-«إنَّ النفسَ لامّارة بالسّوءِ»:همانا نفس  ......

 

1 –امر کننده به بدی است  O    2 –بسیار امر کننده به بدی است  O

ب- «لا یستسلمُ الأحرارُ أمامَ الظّلمِ :»انسانهای آزاده دربرابرظلم.........

1- تسلیم نمی شوند O       2-نباید تسلیم شوند  O

 

ج-«اولئک الذینَ صَدقوا واولئک همُ المُفلحونَ

 

 

 

1- اینان که راست می گویند همان پرهیز گارانند O

2- آنان کسانی اند که راست گفتند وآنان پرهیز گارانند O