10. هدیه شیطان

حکمت آمیز/جملات حکمت آمیز کوتاه

غرور هدیه شیطان است و عشق هدیه خداوند، و ما هدیه شیطان را بهم می دهیم ولی هدیه خداوند را از یکدیگر پنهان می کنیم

1387/03/22 | 411 کلیک | چاپ | ارسال به دوستان


11. خاک گلدون

حکمت آمیز/جملات حکمت آمیز کوتاه

همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشه اش کجاست

1387/03/22 | 366 کلیک | چاپ | ارسال به دوستان