6. کلاغ وطوطی

حکمت آمیز/جملات حکمت آمیز کوتاه

كلاغ و طوطی هر دو سیاه و زشت آفریده شدند طوطی شكایت كرد و خداوند او را زیبا كرد ولی كلاغ گفت : هر چه از دوست رسد نیكوست و نتیجه آن شد كه می بینی .طوطی همیشه در قفس كلاغ همیشه آزاد

1387/03/22 | 413 کلیک | چاپ | ارسال به دوستان

7. دو دروغ

حکمت آمیز/جملات حکمت آمیز کوتاه

هر كس بد ما به خلق گوید *** ما دل به غمش نمی سپاریم
ما خوبی او به خلق گوییم *** تا هر دو دروغ گفته باشیم

1387/03/22 | 374 کلیک | چاپ | ارسال به دوستان